Bibliografia

Bibliografia prac łowieckich Zygmunta Jóźwiaka

Bibliografia - Klub MJiLŁ - PZŁ

* 1. Powieści myśliwskie Weyssenhoffa. [Praca magisterska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika] Toruń 1962. [Maszynopis-niepubl.].

* 2. Myśliwi nie gęsi. [W:] Pomorze. Magazyn Społeczno-Kulturalny. Bydgoszcz-Toruń 1969, nr 3, s. 9.

* 3. Nasze sprawy w telewizji. [W:] Łowiec Polski

1968, nr 21, s. 10-11;

1969, nr 16, s. 6-7;

1970, nr 2, s. 5-6; nr 10, s. 11; nr 14, s. 7; nr 21, s. 11;

1971, nr 3, s. 11; nr 8, s. 6-7; nr 16, s. 7; nr 21, s. 7;

1972, nr 3, s. 10; nr 10, s. 7; nr 16, s. 5;

1973, nr 4, s. 10;

1974, nr 4, s. 6 i 13; nr 16, s. 14;

1975, nr 5, s. 3; nr 17/18, s. 9;

1976, nr 9, s. 7; nr 18, s. 14;

1977, nr 1, s. 5; nr 7, s. 12; nr 13, s. 7; nr 23/24, s. 15;

1978, nr 7, s. 10; nr 21, s. 7;

1979, nr 4, s. 6; nr 15/16, s. 21;

1980, nr 2, s. 14; nr 11, s.14;

1981, nr 1/2, s. 6; nr 7/8, s. 12-13.

* 4. Psu na dobrą budę. [W:] Pomorze. Magazyn Społeczno-Kulturalny. Bydgoszcz-Toruń1973, nr 22.

Także w poz. 51, s. 95-98.

5. Łowiectwo w przysłowiach. Cz. 1-2. [W:] Łowiec Polski 1976, cz. 1: nr 13-14, s. 15 i 22; cz. 2: nr 15-16, s. 10.

Także w poz. 51, s. 99-106.

6. Darz bór bykami. [W:] Język Polski 1976, z. 4, s. 312-313.

* 7. Hubertus ridens. Cz. 1-5. [W:] Łowiec Polski 1981, cz. 1: nr 5/6, s. 11; cz. 2: nr 7/8, s. 19; cz. 3: nr 13/14, s. 18; cz. 4: nr 15/16, s. 18-19; cz. 5: nr 17/18, s. 19-20.

Także w poz. 51, s. 106-129.

8. O zróżnicowaniu znaczeniowym wyrazów "naganka/nagonka. [W:] Język Polski 1983, z. 4-5, s. 300-307.

Także w poz. 51, s. 129-136.

9. Słownictwo łowieckie nie jest „gorsze”. [W:] Język Polski 1988, z. 4-5, s. 248-254.

* 10. O kryzysie kultury języka łowieckiego i sposobach podniesienia jej poziomu. 1989. [Maszynopis].

* 11. O potrzebie opracowania nowego słownika łowieckiego. Warszawa 1989. [Maszynopis].

* 12. Współautor: Kazimierz Biały, Powstał Klub Miłośników Języka Łowieckiego. [W:] Łowiec Polski 1991, nr 05, s. 7.

13. Polubić język łowiecki. [W:] Łowiec Polski 1991, nr 7, s. 12.

Także w poz. 51, s. 11-12.

14. Z fuzyjką i Pikusiem na kaczuszki. [W:] Łowiec Polski 1992, nr 8, s. 46.

Także w poz. 51, s. 35-37.

15. Na polowanie z browningiem. [W:] Łowiec Polski 1992, nr 12, s. 37.

Także w poz. 51, s. 63-65.

16. Jak się nazywa poroże daniela? [W:] Łowiec Polski 1992, nr 11, s. 17.

Także w poz. 51, s. 20-22.

17. O właściwe znaczenie zwrotów: przestrzelać, przystrzelać broń. [W:] Łowiec Polski 1992, nr 6, s. 39.

* 18. Uwagi do artykułu o S. Hoppem. [W:] Łowiec Polski 1992, nr 5, s. 21.

19. Zaczynamy odpowiadać na pytania. [W:] Łowiec Polski 1992, nr 10, s. 24-25.

20. Synonimy łowieckie-bogactwo czy zbytek. [W:] Łowiec Polski 1993, nr 8, s. 37.

Także w poz. 51, s. 27-29.

* 21. Kazimierza Białego pasje wielorakie. [W:] Łowiec Polski 1993, nr 9, s. 28.

22. Co ma bury do ogródka? [W:] Łowiec Polski 1993, nr 1, s. 40.

Także w poz. 51 pt. Współczesne eufemizmy łowieckie. O eufemizmach powstających w wyniku szeroko rozumianego tabu językowego, s. 17-18.

23. Myślistwo w kolorze biało-czarnym. [W:] Łowiec Polski 1993, nr 3, s. 45.

Także w poz. 51, s. 33-35.

24. Czy jest masło maślane? Cz. 1-2. [W:] Łowiec Polski 1993, cz. 1: nr 6, s. 44; cz. 2: nr 7, s. 46.

Także w poz. 51, s. 41-45.

25. Rogami w trębacza. [W:] Łowiec Polski 1993, nr 10, s. 46.

Także w poz. 51, s. 84-87.

* 26. Bractwo językowych oszołomów. [W:] Echo Puszczy Kurpiowskiej. Kwartalnik przyrodniczo-łowiecki. Ostrołęka 1993, nr 2.

27. Kłopoty z dubletem [W:] Łowiec Polski 1994, nr 04, s. 53.

Także w poz. 51, s. 49-51.

28. Współautor Kazimierz Biały, Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych. Warszawa1994. Wydawnictwo „Łowiec Polski”, ss. 104.

* 29. Tematyczny słownik łowiecki. [W:] Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych. Warszawa1994, s. 3-58. Podrozdziały:

Nazwy myśliwych i pojęć ogólnych dotyczących łowiectwa, s. 11-13,

Słownictwo dotyczące klasyfikacji, anatomii i biologii zwierząt, s. 13-27,

Słownictwo łowiecko-kynologiczne, s. 28-34,

Słownictwo sokolnicze, s. 34-36,

Słownictwo dotyczące broni palnej, amunicji i akcesoriów myśliwskich, s. 36-43,

Słownictwo dotyczące polowania, s. 43-51,

Słownictwo trofeoznawcze, s. 51-52,

Słownictwo dotyczące strzelectwa myśliwskiego, s. 52-53,

Słownictwo dotyczące planowania, hodowli i ochrony zwierzyny, s. 53-58.

* 30. Myśliwy kulturalny. [W:] Łowiec Polski 1994, nr 1, s. 45.

31. Wiedzieć dlaczego. [W:] Łowiec Polski 1994, nr 10, s. 42-43.

Także w poz. 51, s. 14-17.

32. Męczenie zająca. [W:] Łowiec Polski 1994, nr 11, s. 38.

Także w poz. 51, s. 57-59.

33. Narodziny słów. [W:] Łowiec Polski 1995, nr 1, s. 42-43.

Także w poz. 51, s. 18-20.

34. Ile nas, tyle ras. Cz. 1-3. Łowiec Polski 1995, cz. 1: nr 9, s. 50; cz. 2: nr 11, s. 52; Cz. 3: 1996, nr 1, s. 51.

Także w poz. 51, s. 66-74.

35. Ten śmieszny byk. [W:] Łowiec Polski 1996, nr 10, s. 51.

Także w poz. 51, s. 81-84.

36. Łowieckie barbaryzmy. [W:] Łowiec Polski 1996, nr 5, s. 55.

Także w poz. 51, s. 46-49.

37. Rezerwat martwego języka. [W:] Łowiec Polski 1996, nr 9, s. 53.

Także w poz. 51, s. 78-81.

38. Cały świat na polowaniu. [W:] Łowiec Polski 1997, nr 6, s. 53.

Także w poz. 51, s. 37-40.

39. Czy można „strzelać na czystem"? [W:] Łowiec Polski 1997, nr 7, s. 57.

Także w poz. 51, s. 51-53.

40. W krainie wiecznej banialuki. (1-2). [W:] Łowiec Polski 1997, cz.1: nr 1, s. 53; cz. 2: nr 2; s. 53.

Także w poz. 51, s. 87-91.

41. „Darz Bór”, „Darzbór”, „Darz bór”, „ DarzBór”, „darz bór”, „darzbór”. Cz. 1-2. [W:] Łowiec Polski 1998, cz. 1: nr 11, s. 53; cz. 2: 1999, nr 7, s. 52-53.

Także w poz. 51 pt. Darz Bór i jego warianty, s. 22-27.

* 42. Czy wyrażenie "zwierzyna łowna" jest pleonazmem. 1998. [Odczyt na zebraniu Klubu Miłośników Języka i Literatury Myśliwskiej].

43. Odnoga sufitowa. [W:] Łowiec Polski 1998, nr 2, s. 63.

Także w poz. 51, s. 57-61.

44. Język łowiecki i jego wpływ na inne języki polskie. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ”Las w kulturze polskiej”, zorganizowanej w Gołuchowie w dniach 13-15 października 1999 r. przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu i Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie. [W:] Materiały z konferencji. Gołuchów, 13-15 października 1999. Pod red. Wojciecha Łysiaka, Poznań 2000, s. 321-330.

45. Język łowiecki na co dzień. Cz.1. [W:] Łowiec Polski 2000, nr 6, s. 52.

Także w poz.51, s. 30-33.

* 46. Wystąpienie Przewodniczącego KMJiLŁ [Zygmunt Jóźwiak] na "Konferencji nt. stanu kultury łowieckiej". 16.09.2001. [maszynopis].

 

* 47. Współredaktor Władysław Dynak, Spotkania z kulturą łowiecką. Materiały z sympozjum. Poznań 2001. Warszawa 2002, ss. 181.

* 48. Łowiecki komizm językowy. [W:] Spotkania z kulturą łowiecką. Materiał z sympozjum. Poznań 2001. Warszawa 2002, s. 16-28.

* 49. Historia Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej. [W:] Tamże, s.155-168. Podrozdziały:

W wielowiekowym ciągu zdarzeń..., s. 155-156.

Na początku był Klub Miłośników Języka, s. 156-159.

Pod obecną nazwą, s. 159-163.

Spotkania z kulturą łowiecką, 163-167.

* 50. Mieczysław Mazaraki (1913-2003). [W:] Łowiec Polski 2003, nr 06, s. 77.

* 51. Trofeum z myśliwego. Wybór tekstów o języku łowieckim, jego poprawności, przysłowiach i humorze myśliwskim. Warszawa 2004. Wydawnictwo „Łowiec Polski”, ss. 144. [Książka wydana ze środków budżetowych Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej].

* 52. Od autora. [W:] Trofeum z myśliwego. Warszawa 2004, s. 7-9.

* 53. Jak się zwał... O nazwach i odrębnościach języka łowieckiego. [W:] Tamże, s. 12-14.

* 54. Co to "chmara", a co "rudel". O podziale znaczeniowym tych wyrazów. [W:] Tamże, s. 53-55.

* 55. Przestrzelić"" (broń) to nie "przystrzelić". [W:] Tamże, s. 55-57.

* 56. Trofeum z myśliwego. O niezamierzonym komizmie wyrażenia trofeum dzika i innych potknięciach językowych. [W:] Tamże, s. 61-63.

* 57. Kynologiczna wieża be-agel. O anarchii językowej w nazewnictwie psów myśliwskich. [W:] Tamże, s. 74-77.

* 58. U nogi góry. O łowieckich błędach językowych w tekstach do filmów telewizyjnego kanału SEASONS. [W:] Tamże, s. 91-94.

* 59. Słownik współczesnego języka łowieckiego. [Nieukończony].

 

(Pozycje oznaczone „ * ” stanowią uzupełnienie i aktualizację wykazu)

 

 

Opracował

prof. dr Władysław Dynak,

uzupełnił i zaktualizował Krzysztof Daszkiewicz