Klub Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej   


 

Klub Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej

 przeprowadzi od fryca po ćwika

To współczesne strofy o języku łowieckim:

Chcesz być myśliwym? Poznaj naszą mowę,

Niech oręż orężem i wieniec też będzie!

Trębacz gdy zadmie, wtedy odkryj głowę...


W XIX wieku były inne:

Będziem mieli dzień wesoły,

Młody panicz skończył szkoły,

Chce na łowy iść,

Ale jeszcze fryc,

Jeszcze nie zna nic...


 Dlatego, by poznał, istnieje Klub Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej. Aby zaś tę myśliwską mowę przybliżyć łowieckiej braci i utrwalić ją, tworzymy stronę Klubu.

 Tu każdy myśliwy znajdzie to, czego szuka!


 Jeden rozstrzygnie swe dylematy, inny odkryje nieznane, a trzeci podzieli się swoją wiedzą.

Każdy też,  może tylko w większym zakresie niż dotychczas, będzie mógł tę stronę współtworzyć.
 

Zapraszamy, zachęcamy, udostępniamy!


DARZ BÓR!